naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
DEKANAT
arrowUred za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju

kontakt osoba: mag. ing. silv. Željko Šantek

URED ZA MEĐUNARODNU I MEĐUINSTITUCIJSKU SURADNJU

Prodekan za međunarodnu suradnju:

prof. dr. sc. Stjepan Pervan

Stručni suradnik za međunarodnu suradnju:

Željko Šantek, mag. ing. silv.

Tel: 01 2352 500

e-mail: zsantek@sumfak.hr

Soba 145, žuta zgrada

Ured je ustrojen kao podrška studentima i nastavnicima za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju na područjima nastavnog, znanstvenog i stručnog rada.

 

Važeći Sporazumi o suradnji Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskog fakulteta:

Mendel University in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Češka (2004.)

Technical University of Zvolen, Slovačka (2007.)

Universidad Politecnica Madrid, Španjolska (2010.)

University of Copenhagen, Faculty of Life Sciences, Danska (2011.)

University of Life Sciences Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences, Češka (2008.)

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Slovenija (2002.)

University of Natural Resources and Applied Sciences - BOKU, Beč, Austrija

Univerziteta u Bihaću, Tehnički fakultet Bihać, Bosna i Hercegovina (2012.)

Univerzitet u Sarajevu, Šumarski fakultet, Bosna i Hercegovina (2003.)

 

Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi:

Aristotel University of Thessaloniki, Grčka

University of Natural Resources and Applied Sciences - BOKU, Beč, Austrija

Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Forestry and Wood Technology, Češka

Czestochowa University of  Technology, Faculty of Management, Poljska

Faculty of Design, Ljubljana, Slovenija

Mendel University in Brno, Faculty of Forestry and Wood Technology, Češka

Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poljska

Salzburg University of Applied Sciences, Austrija

SS. Cyril and Methodius University in Skopje, Faculty of Design and Technology of Furniture and Interior, Makedonija

Technical University in Zvolen, Slovačka

Technological and Eductional Institute of Larissa, Department of Wood and Furniture Design and Technology, Grčka

Transilvania University of Brasov, Rumunjska

Universita degli studi di Padova, Italija

University degli Studi della Tuscia, Viterbo, Italija

University in Krakow, Faculty of Forestry, Krakow, Poljska

University of Eastern Finland, School of Forest Sciences, Joensuu, Finska

University of Florence, Italija

University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Slovenija

University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Slovačka

University of West Hungary, Faculty of Forestry, Mađarska

Universtiy of West Hungary, Faculty of Wood Sciences, Sopron, Mađarska

Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences, Freising, Njemačka

 

CEEPUS mreže:

CIII-SI-0719-04-1516A.L.I.C.E.

CIII-PL-0114-10-1516: New directions for forestry sciences in Central Europe

 

Programi razmjene studenata i nastavnog/nenastavnog osoblja

Erasmus+ studijski boravak (SMS)

OPĆI UVJETI

Trajanje razmjene: minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.

Studenti za vrijeme trajanja međunarodne razmjene ostaju upisani na svoj matični fakultet/akademiju. Studenti koji se nalaze u kategoriji onih koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja razmjene dužni su nastaviti plaćati participaciju.

Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija  moguće ostvariti više puta - važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija - u zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) npr. na istoj razini studija 6 mj. SMS + 6 mj. SMP =12 mjeseci. Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju do 24 mjeseca za tu razinu studija. Erasmus mobilnost u okviru LLP programa računa se u zbroj 12 mjeseci po razini studija (2009./10.-2013./14.) Ako je student već dosegao granicu za jednu razinu studija, moći će se prijaviti za novu mobilnost studijskog boravka ili stručne prakse na drugoj razini studija. Ograničenje ukupnog trajanja mobilnosti se primjenjuje i na studente koji ostvaruju mobilnost u statusu zero-grant studenta.

Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnom visokom učilištu.

NA KOJA SE SVEUČILIŠTA MOŽE OTIĆI

Razmjena studenata u svrhu studijskog boravka ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između fakulteta/akademija i inozemnih ustanova.

Studenti svoj studijski boravak mogu ostvariti isključivo na onim inozemnim visokim učilištima sa kojima njihov matični fakultet ili akademija ima potpisan sporazum i to isključivo za dogovoreno područje i razinu studija. Odlazak na mjesto koje je dogovorio drugi fakultet ili akademija nije moguć.

Popis inozemnih sveučilišta s kojima su fakulteti/akademije sklopile sporazume objavljuje se uz natječaj.

PRIZNAVANJE KOLEGIJA

Svaki student prije odlaska na studijski boravak treba sklopiti Ugovor o učenju (Learning Agreement), kojeg potpisuju student, matični fakultet/akademija i ustanova u inozemstvu.

Matični fakultet/akademija dužna je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost tijekom razdoblja studentske razmjene, sukladno dokumentu Learning Agreement. Priznavanje se vrši na razini fakulteta/akademije.

FINANCIJSKA POTPORA

Studenti za studijski boravak u okviru Erasmus programa mogu dobiti financijsku potporu. Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, te stoga pokriva samo dio troškova života.

Mjesečna financijska potpora iz Erasmus+ sredstava za ak. god. 2014./15. za programske zemlje raspodijeljena je u tri kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi:

  1. za studente koji odlaze u Bugarsku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Maltu, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku ili Makedoniju mjesečni iznos potpore iznosi 360 €,
  2. za studente koji odlaze u Belgiju, Češku, Njemačku, Grčku, Španjolsku, Cipar, Luksemburg, Nizozemsku, Portugal, Sloveniju, Island ili Turska mjesečni iznos potpore iznosi 410 €,
  3. za studente koji odlaze u Dansku, Irsku, Francusku, Italiju, Austriju, Finsku, Švedsku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn ili Norvešku mjesečni iznos potpore iznosi 460 €.

Financijska sredstva za provedbu programa Erasmus+ osigurava Agencija za mobilnost i programe Europske unije, odnosno Europska komisija.

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti paralelno financiran iz nekog od programa financiranja Europske zajednice.

Studenti se mogu odlučiti otići na Erasmus+ razmjenu o svom trošku odnosno bez financijske potpore (tzv. zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i oni studenti kojima je odobrena financijska potpora.

JEZIČNA PRIPREMA

Europska komisija je za 2015. godinu predstavila novu regulativu vezanu za Erasmus+ program. Jedna od novih direktiva je da svi studenti moraju ispuniti test jezične procjene kada je njihov jezik studija/radni jezik: engleski, francuski, njemački, španjolski, talijanski ili nizozemski (6 jezika).
Test je online i polaže se preko online platforme Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS). Moguća je jezična procjena i jezični tečaj. 

STUDENTI S INVALIDITETOM

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA

Studentima slabijeg socioekonomskog statusa smatraju se studenti čiji redoviti mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze određeni postotak proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom (za 2015./16. 65% proračunske osnovice). Studenti slabijeg socioekonomskog statusa odabrani za studijski boravak u ak. god. 2015./16., imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 200 € mjesečno.

POSTUPAK PRIJAVE

Studenti se za razmjenu prijavljuju na natječaj koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje u siječnju/veljači za sljedeću akademsku godinu.

Prije prijave na natječaj, svi studenti zainteresirani za razmjenu, dužni su proučiti i u dogovoru sa ECTS koordinatorom na fakultetu/akademiji usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pažnju, te se informirati na kojem se jeziku izvodi nastava na stranom sveučilištu.

ODABIR KANDIDATA

Postupak odabira kandidata vrše povjerenstva na fakultetskoj razini, a osnovni kriteriji za odabir studenata su: pismo motivacije, akademski uspjeh, poznavanje engleskog, odnosno stranog jezika na kojem se održava nastava na stranom sveučilištu.

 

Erasmus+ za nastavno/nenastavno osoblje

Erasmus + je novi program za obrazovanje, usavršavanje i mlade koji zamijenjuje sedam (7) postojećih programa (Program za cjeloživotno učenje [Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig], Mladi na djelu, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje sa industrijaliziranim zemljama).

OPĆI UVJETI

Vrste mobilnosti za nastavno/nenastavno osoblje:

1. podučavanje – nastavno osoblje, 2 dan do 6 tjedana (najmanje 8 sati nastave)
2. osposobljavanje – nastavno i nenastavno osoblje, 2 dana do 6 tjedana
3. podučavanje - predavači iz tvrtki izvan Republike Hrvatske, 2 dan do 6 tjedana (najmanje 8 sati nastave)

Period u kojem se može ostvariti mobilnost je 1. lipnja - 30. .rujna. sljedeće godine (ako drugačije nije određeno natječajem).                                     

GDJE JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST

Mobilnost odlaznog osoblja u svrhu podučavanja na partnerskim ustanovama ostvaruje se isključivo na temelju međuinstitucijskih sporazuma koji se sklapaju između Sveučilišta u Zagrebu (sastavnica) i inozemnih ustanova kojima je odobrena Erasmus sveučilišna povelja. Za osposobljavanje nije potrebno prethodno sklopiti međuinstitucijski sporazum. Odnos između člana osoblja i dotične ustanove određen je individualnim planom rada.

Mobilnost je moguća isključivo u države koje sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje (države članice Europske unije, EFTA države (bez Švicarske), Turska i Makedonija).

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora uključuje potporu za životne troškove i potporu za putne troškove. Detalji o financijskoj potpori objavljeni su uz natječaj.

OSOBLJE S INVALIDITETOM

Osoblje s invaliditetom ima pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti.

POSTUPAK PRIJAVE

Kandidati za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja odabiru se putem natječaja koji raspisuje Sveučilište u Zagrebu. Natječaj se u pravilu raspisuje jednom godišnje u svibnju/lipnju.

ODABIR KANDIDATA

Odabir kandidata vrši Povjerenstvo za odabir studenata i zaposlenika u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu. Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na natječaj i prođe administrativnu provjeru, ali ne uđe u krug stipendiranog osoblja može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff).

 

CEEPUS

Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS) regionalni je program akademske mobilnosti. Srednjoeuropski program razmjene započeo je s provedbom 1. prosinca 1994. godine, kada je na snagu stupio Ugovor o programu CEEPUS, sklopljen u Budimpešti 1993. godine. Hrvatska je potpisala Ugovor CEEPUS 1995. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Kosovo, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. 

CEEPUS mreže

Program CEEPUS prvenstveno ima za cilj promicanje mobilnosti unutar CEEPUS mreža. CEEPUS mrežu čine najmanje tri člana iz najmanje dvije države članice CEEPUS-a, pri čemu jedan član ima ulogu koordinatora mreže. U praksi je broj članova unutar mreže mnogo veći. Koordinatori i partneri mogu biti visoka učilišta i njihove sastavnice. Osim mobilnosti koje se ostvaruju kroz mreže, u okviru CEEPUS-a moguće je ostvariti i mobilnosti izvan mreža (slobodnjaci, odnosno freemoveri). 

U CEEPUS-u se omogućuju tri osnovne vrste mobilnosti. To su:

  • mrežna mobilnost koja uključuje mobilnost unutar odobrenih CEEPUS mreža (network mobility) te mobilnost unutar CEEPUS umbrella mreža (mreže koje su zadovoljile kvalitetom, ali nisu među odobenim mrežama za pojedinu akademsku godinu)
  • mobilnost izvan CEEPUS mreža, tzv. slobodnjaci (freemoveri)
  • kratke grupne mobilnosti.

Kategorije mobilnosti

Osim triju osnovnih vrsta mobilnosti, u CEEPUS-u sve mobilnosti spadaju u jednu od četiriju kategorija, s obzirom na kategoriju stipendista i svrhu mobilnosti. Ovo su ujedno i kategorije mobilnosti u planu mobilnosti (traffic sheet): 

  1. a) student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti semestralnu mobilnost te je trajanje ove vrste mobilnosti najmanje tri mjeseca. 
  2. b) short-term student: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju studenti koji žele ostvariti mobilnost u svrhu istraživanja za završni rad/disertaciju. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest jedan mjesec. 
  3. c) teacher: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuje nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada u ustanovi domaćinu te razvijanja međusveučilišne suradnje. Sukladno Radnom programu, uvjet je za odobravanje ove vrste mobilnosti održavanje šest sati nastavnog/mentorskog rada tjedno. Minimalno trajanje ove vrste mobilnosti jest pet dana, odnosno tri dana u slučaju kratke grupne mobilnosti. 
  4. d) short-term excursion: za ovu se vrstu mobilnosti prijavljuju sudionici kratke grupne mobilnosti (primjerice, ljetne škole). Nastavno osoblje koje sudjeluje u ljetnoj školi prijavljuje se u okviru kategorije teacher.

Rezultati natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ u akademskoj godini 2016./17. (1. i 2. krug)
Drugi rezultati Erasmus+ Natječaja za studente studijski boravak ak.god. 2016./17. za programske zemlje (KA103)
Rezultati Natječaja za akademsku mobilnost u 2017. godini (prvi krug)
Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2015./16. = 3 KRUG
Natječaji za stipendije za studentsku razmjenu u ak. god. 2016./2017. (2. dio)
FORESTRY COMMISSION
OBZOR 2020
IUFRO
EFI
EFICEEC-EFISEE
AMPEU
CEEPUS
ERASMUS+ PROJEKTI
CIRTT
JRC EU
INNOVAWOOD
EPPO
ISA
EAC
NOTICE
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu