naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
ZAVODI
arrowZavodi Drvnotehnološkog odsjeka  arrowZavod za znanost o drvu

Adresa Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb


predstojnik zavoda: prof. dr. sc. Jelena Trajković
 
 
     
         

Povijest zavoda

Temelji i podrijetlo današnjeg Zavoda za znanost o drvu zapisani su Pravilima unutrašnjeg uređenja Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima u Kraljevini Hrvatskoj od svibnja 1860. godine. Promjene u nastavi i povećanje trajanja nastave, 1877. godine, rezultirale su uvođenjem predmeta Tehnologija drva i uporaba šuma. Godinu dana kasnije, 1878. g., počinje period značajne djelatnosti Frana Kesterčaneka na podizanju šumarske nastave i predmeta Tehnologija drva i uporaba šuma. Koncem 19. stoljeća nastava se seli s križevačkog zavoda na Šumarsku akademiju pri Mudroslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje se osniva Kabinet za šumsko-proizvodne struke, a čiji prvi predstojnik je prof. Fran Kesterčanek. Podizanjem nastave na četverogodišnji studij razvijaju se predmeti Anatomija i fiziologija šumskog drveća i Uporaba šuma i mehanička tehnologija.
Osnutkom Gospodarsko-šumarskog fakulteta, 1919. godine, predmete Anatomija drva i Uporaba šuma, šumska industrija i trgovina predaje prof. Andrija Petračić.
1924. godine osniva se Zavod za uporabu šuma kojim upravlja predstojnik prof. Aleksandar Ugrenović i predaje predmet Uporaba šuma, šumska industrija i trgovina. 1941. godine umirovljenjem prof . A. Ugrenovića taj predmet se povjerava dr. Ivi Horvatu. Školske god. 1945/46. prof. Aleksandar Ugrenović ponovno se aktivira i postaje nositeljem predmeta Uporaba šuma, šumska industrija i trgovina.
Zavod za uporabu šuma godine 1948. prerasta u Zavod za tehnologiju drva, kao novu jezgru iz koje će se razvijati novi zavodi Šumarskog fakulteta, odnosno novi Zavodi budućeg Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta.
Iste godine osnovan je i Zavod za anatomiju drva na čelu s dr. Zvonimirom Špoljarićem. Razvojem i proširenjem nastavne, znanstvene i istraživačke djelatnosti u tim dvama zavodima formiraju se i novi predmeti u čijoj realizaciji sudjeluju: prof. Juraj Krpan, prof. Roko Benić, prof. Stanko Bađun, prof. Marijan Brežnjak, prof. Božidar Petrić, mr. Velimir Šćukanec, ing. Vladimir Herak, prof. Jurica Butković i mr. Krešimir Babunović.
1995. godine organizacijskim promjenama na Šumarskom fakultetu dio Zavoda, odnosno Katedre, za tehnologiju drva koji obuhvaća predmete o svojstvima drva i Zavod (Katedra) za anatomiju i zaštitu drva spajaju se u Zavod za znanost o drvu.

Djelatnost zavoda

Današnja djelatnost Zavoda obuhvaća izvođenje nastave na preddiplomskim i diplomskim studijima, poslijediplomskim doktorskim studijima, znanstveni i stručni rad vezan za strukturna, fizikalna, mehanička i tehnološka svojstva drva, utjecaj grešaka drva na spomenuta svojstva te zaštitu drva i drvnih proizvoda. U sklopu Zavoda su i Laboratorij za anatomska svojstva i zaštitu drva te Laboratorij za fizikalna i mehanička svojstva drva, interna Knjižnica s oko 2.200 stručnih knjiga i Ksiloteka-zbirka vrsta drva s oko 2.500 uzoraka, namijenjeni za potrebe nastave, istraživanja i rad studenata.
Poslijednjim nastavnim planom Zavodu je povjerena nastava iz 13 predmeta na preddiplomskom i diplomskom studiju Drvnotehnološkog i Šumarskog odsjeka Fakulteta.
Međunarodna znanstvena suradnja Zavoda je posebno naglašena s istovjetnim istraživačkim institucijama u Njemačkoj, Slovačkoj, Turskoj, Sloveniji i Bosni i Hercegovini s kojima se zajednički realiziraju radovi na znansvenim projektima i kao i nastavno-znanstvena razmjena i usavršavanja članova Zavoda i tih institucija. Djelatnost Zavoda obuhvaća i stručni rad u kojem se znanja iz djelatnosti Zavoda primjenjuju pri izradi projekata i suradnji s gospodarstvom prerade i obrade drva, upotrebe i primjene drva, odnosno drvne tehnologije, a vezano za strukturna, fizikalna, mehanička i tehnološka svojstva drva, te zaštitu drva i drvnih proizvoda.