naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
ZAVODI
arrowZavodi Drvnotehnološkog odsjeka  arrowZavod za tehnologije materijala

predstojnik zavoda: prof. dr. sc. Vladimir Jambreković
 
 

Povijest zavoda

Uvod

Povijesni razvoj Zavoda za tehnologije materijala prolazio je kroz više faza. Iz Zavoda za tehnologiju drva izdvojio se 01. listopada 1960. godine Zavod za mehaničku preradu drva, kad su dovršene prostorije prigradnje u koju je smješten. Statutom od 01. srpnja 1967. godine utvrđene su nove jedinice te Zavod za mehaničku preradu drva mijenja naziv u Katedra za mehaničku preradu drva. Godine 1981. iz Katedre se izdvajaju neki predmeti te se iz te jezgre formira nova Katedra za Finalnu obradu drva. 15. srpnja 1995. donesena je odluka o ustrojstvu novih jedinica Šumarskog fakulteta po kojoj se iz Katedre za mehaničku preradu drva izdvaja predmet Hidrotermička obrada drva. Katedri se pripaja Katedra za kemijsku preradu drva, te time nastaje nova, proširena ustrojbena jedinica Zavod za ploče i kemijsku preradu drva. Od 01. siječnja 1998. godine Zavod za ploče i kemijsku preradu drva proširuje se i dobiva predmete Hidrotermička obrada drva i Tehnologija masivnog drva. Statutom od 02. lipnja 2005. godine Zavod za ploče i kemijsku preradu drva mijenja naziv u Zavod za tehnologije materijala.

Znanstveno i nastavno osoblje te predmeti Zavoda

U vrijeme započinjanja s radom Zavoda za mehaničku preradu drva u Zavodu rade: prof. dr. sc. Juraj Krpan koji predaje predmete Industrija furnira i ploča, Sušenje i parenje drva te Specijalne proizvode od drva; asistent Zdenko Pavlin, dipl. ing.; laborant Ivan Mićuda; ing. Ivan Popp, profesor Škole primijenjene umjetnosti, predaje honorarno predmete Konstrukcije proizvoda od drva te Proizvodnju namještaja; ing. Adolf Šerbetić, direktor Projektnog biroa šumarstva i drvne industrije predaje honorarno predmet Projektiranje drvno-industrijskih pogona. Tijekom 1972. godine u Katedri rade: Ivan Popp, dipl. ing. šum., honorarni nastavnik, viši predavač na predmetima Konstrukcije proizvoda od drva i Proizvodnja namještaja; Adolf Šerbetić, dipl. inž., honorarni nastavnik na predmetu Projektiranje drvno industrijskih pogona; mr. sc. Zdenko Pavlin predaje Hidrotermičku obradu drva; mr. sc. Vladimir Bruči predaje Tehnologiju furnira i ploča; Borović Davor, dipl. ing. asistent je na predmetu Proizvodnja namještaja; Pažić Eugen, dipl. ing. asistent je na predmetu Konstrukcije proizvoda od drva. Tijekom 1978. godine u Katedri rade: viši predavač Ivan Popp, dipl. ing. na predmetu Konstrukcije namještaja, Tehnika lijepljenja i Konstrukcije proizvoda od drva; honorarni nastavnik mr. sc. Marko Gregić predaje Projektiranje drvnoindustrijskih pogona; honorarni nastavnik akad. arh. Milica Rosenberg predaje Oblikovanje namještaja; doc. dr. sc. Zdenko Pavlin predaje Sušenje, parenje i kondicioniranje drva, Hidrotermička obrada drva te Specijalni proizvodi od drva; doc. dr. sc. Vladimir Bruči predaje Tehnologiju furnira i ploča; doc. dr. sc. Boris Ljuljka predaje Tehnologiju proizvodnje namještaja, Površinsku obradu te Proizvodnju namještaja; asistent Davor Borović, dipl. ing. vodi vježbe iz predmeta Tehnologija proizvodnje namještaja, Površinska obrada, te Proizvodnja namještaja; asistent Eugen Pažić, dipl. ing. vodi vježbe iz predmeta Konstrukcije namještaja, Tehnika lijepljenja te Konstrukcije proizvoda iz drva. Tijekom 1989. godine u Katedri su bili ovi članovi: prof. dr. sc. Zdenko Pavlin na predmetu Hidrotermička obrada drva i Sušenje, parenje i kondicioniranje drva, a na istom predmetu asistent je bila Ivana Berić, dipl. ing.; prof. dr. sc. Vladimir Bruči na predmetu Tehnologija ploča iz usitnjenog drva i Seminar izabrane tehnologije a asistent je bio Mladen Barberić, dipl. ing.; doc. dr. sc. Franjo Penzar na predmetu Furniri, furnirske i stolarske ploče. Nakon 15.srpnja 1995. godine u Zavodu su bili ovi članovi: prof. dr.sc. Vladimir Bruči na predmetu Tehnologija ploča iz usitnjenog drva i Seminar izabrane tehnologije i asistent Vladimir Jambreković, dipl. ing.; doc. dr. sc. Franjo Penzar na predmetu Furniri, furnirske i stolarske ploče; prof. dr. sc. Vladimir Sertić na predmetu Kemija drva, Kemijska prerada drva i Polimerni materijali i mlađi asistent Neven Bujas, dipl. ing.; doc. dr. sc. Mihovil Hus na predmetima Kemija i Kemija s osnovama biokemije. Početkom 1998. godine Zavod za ploče i kemijsku preradu drva ima sljedeće znanstveno-nastavno osoblje i predmete.

 1. prof. dr. sc. Vladimir Bruči
  (asistent mr. sc. Vladimir Jambreković)
  Tehnologija ploča iz usitnjenog drva 3+2 2+2
  Seminar izabrane tehnologije
 2. prof. dr. sc. Vladimir Sertić
  (mlađi asistent Neven Bujas, dipl. ing)
  Polimerni materijali 3+2
  Kemija drva 2+2
  Kemijska prerada drva 2+2 2+2
 3. izv. prof. dr. sc. Ivica Grbac*
  (asistent mr. sc. Stjepan Pervan)
  Hidrotermička obrada drva 3+2 2+2
 4. doc. dr. sc. Franjo Penzar
  (asistent mr. sc. Mladen Brezović)
  Furniri, furnirske i stolarske ploče 3+2 -
 5. doc. dr. sc. Tomislav Prka
  (mlađi asistent Josip Ištvanić, dipl. ing)
  Tehnologija masivnog drva 3+2 2+2
 6. doc. dr. sc. Mihovil Hus
  Kemija 2+2 2+1
  Kemija s osnovama biokemije 2+2 2+2
  *Član je Zavoda za konstrukcije i tehnologiju proizvoda iz drva

Pored nastave na VII/1 stupnju nastave odvija se i postdiplomska nastava na VII/2 stupnju nastave koju predaju ovi nastavnici:

 1. prof. dr. sc. Vladimir Bruči
  Ploče iz usitnjenog drva 20+30
  Načini i postupci za oplemenjivanje ploča 20+20
  Ploče za graditeljstvo (usitnjeno drvo) 15+15
 2. doc. dr. sc. Franjo Penzar
  Furniri i uslojeno drvo 20+30
  Ploče za graditeljstvo (uslojeno drvo) 15+15
 3. prof. dr. sc. Vladimir Sertić
  Kemija drva (izabrana poglavlja) 15+15
 4. prof. dr. sc. Zvonimir Janović
  Kemija i tehnologija polimernih materijala 15+15
 5. doc. dr. sc. Mihovil Hus
  Kemija ljepila i veziva 15+15

 

Od jeseni 2004. godine Zavod za ploče i kemijsku preradu drva ima sljedeće znanstveno-nastavno osoblje i predmete.

 1. doc. dr. sc. Vladimir Jambreković
  Tehnologija ploča od usitnjenog drva 2+2 2+3
 2. izv. prof. dr. sc. Mihovil Hus
  (asistent mr. sc. Alan Antonović)
  Kemija I i II 2+2 2+1
  Nedrvni materijali 1+3 -
  Kemija drva 1+2 2+2
  Kemijska prerada drva 1+3 -
 3. doc. dr. sc. Stjepan Pervan
  Hidrotermička obradba drva 2+2 2+4
 4. doc. dr. sc. Mladen Brezović
  (asistent mr. sc. Jaroslav Kljak)
  Tehnologija furnira i uslojenog drva 2+3 2+2
  Specijalno uslojeno drvo 1+3 -
 5. doc. dr. sc. Stjepan Pervan
  (asistent mr. sc. Josip Ištvanić)
  Pilanska prerada drva 2+2 2+3

 

Na VII/1 stupnju nastavu održavaju ovi nastavnici:

 1. doc. dr. sc. Vladimir Jambreković
  Ploče iz usitnjenog drva 10+30
  Načini i postupci za oplemenjivanje ploča 20+20
  Ploče za graditeljstvo (usitnjeno drvo) 15+15
 2. doc. dr. sc. Mladen Brezović
  Furniri i uslojeno drvo 20+30
 3. doc. dr. sc. Stjepan Pervan
  Ploče za graditeljstvo (uslojeno drvo) 15+15
 4. doc. dr. sc. Mihovil Hus
  Kemija ljepila i veziva 10+20
  Kemija drva (izabrana poglavlja) 15+15
 5. prof. dr. sc. Zvonimir Janović
  Kemija i tehnologija polimernih materijala 15+15

 

Od jeseni 2005. godine upisani su prvi polaznici studija po novom ustroju. Studij je razvijen na preddiplomski studij Drvna tehnologija te diplomske studije Drvnotehnološki procesi i Oblikovanje proizvoda od drva.
Ustrojen je i dislocirani studij Drvne tehnologije u Virovitici.
U okviru Zavoda za tehnologije materijala ustrojen je specijalistički studij Tehnologija drvnih materijala. Na razini Drvnotehnološkog odsjeka u tijeku je izrada doktorskog studija Drvna tehnologija u kojem će članovi Zavoda biti zastupljeni u tri modula.

Na dislociranom studiju Drvne tehnologije u Virovitici nastavnici Zavoda za tehnologije materijala predaju ove predmete:

Nositelj predmeta

Šifra
predmeta

Naziv predmeta

Ukupno sati

ECTS
bodova

P

V

T

izv. prof. dr. sc. M. Hus

SS103

Kemija drva

30

30

 

4

izv. prof. dr. sc. M. Hus

SS103

Kemija drva

30

15

 

2,5

doc. dr. sc. M. Brezović

SS109

Nedrvni materijali

30

30

 

4

izv. prof. dr. sc. S. Pervan

 

Pilanarstvo

30

30

 

4

izv. prof.  dr. sc. S. Pervan

 

Pilanarstvo

30

30

 

4

doc. dr. sc. M. Brezović

 

Furniri i uslojeno drvo

15

30

 

3

doc. dr. sc. M. Brezović

 

Furniri i uslojeno drvo

15

30

 

3

doc. dr. sc. V. Jambreković

 

Ploče od usitnjenog drva

15

30

 

3

doc. dr. sc. V. Jambreković

 

Ploče od usitnjenog drva

15

30

 

3

izv. prof. dr. sc. S. Pervan

 

Hidrotermička obrada drva

30

30

 

4

izv. prof.  dr. sc. S. Pervan

 

Hidrotermička obrada drva

30

30

 

4

doc. dr. sc. V. Jambreković

 

Tehnologija ploča od usitnjneog drva

30

30

 

4

doc. dr. sc. M. Brezović

 

Kompozitno uslojeno drvo

30

30

 

4

izv. prof. dr. sc. M. Hus

 

Kemija celuloze, drvnih polioza i lignina

30

30

 

4

doc. dr. sc. V. Jambreković

 

Tehnologija vlakana i papira

30

30

 

4

P – predavanja (sati/semestru), V – vježbe (sati/semestru), T – teren (dana)

Predstojnici Zavoda

 • Nakon smrti prof. dr. sc. Juraja Krpana (1969) godine v.d. Predstojnika Katedre postaje prof. dr. sc. Ivo Horvat.
 • Od 08. prosinca 1975. godine do 28. veljače 1983. Predstojnik Katedre je viši predavač dr. sc. Zdenko Pavlin.
 • Od 01. ožujka 1983. godine do 01. siječnja 1987. godine Predstojnik je izv. prof. dr. sc. Vladimir Bruči.
 • Od 01. siječnja 1987. do 30. rujna 1994. godine Predstojnik je ponovno prof. dr. sc. Zdenko Pavlin.
 • Od 30. rujna 1994. do 15. srpnja 1995. godine Predstojnik Katedre je prof. dr. sc. Vladimir Bruči.
 • Od 15. srpnja 1995. godine Predstojnik Zavoda za ploče i kemijsku preradu drva je prof. dr. sc. Vladimir Bruči.
 • Od 01. listopada 2000. godine predstojnik Zavoda za ploče i kemijsku preradu drva je prof. dr. sc. Vladimir Sertić.
 • Od 01. listopada 2001. godine v. d. predstojnika Zavoda za ploče i kemijsku preradu drva je po službenoj dužnosti prodekan izv. prof. dr. sc. Andrija Bogner.
 • Od 01. listopada 2002. godine v. d. predstojnika Zavoda za ploče i kemijsku preradu drva je po službenoj dužnosti prodekan doc. dr. sc. Radovan Despot.
 • Od 15. prosinca 2003. godine predstojnik Zavoda za ploče i kemijsku preradu drva je izv. prof. dr. sc. Mihovil Hus.
 • Od 20. listopada 2005. godine predstojnik Zavoda za tehnologije materijala je doc. dr. sc. Vladimir Jambreković.

Nastavna i znanstveno-stručna djelatnost Zavoda

 • period od 1960.-1970. godine
  Prvih deset godina rada Zavoda (1960.-1970.) obilježio je prof. dr. sc. Juraj Krpan, svojim izuzetnim znanstvenim, predavačkim i pedagoškim potencijalom. U tom periodu razvija se nastavna djelatnost, a odvija se i živa znanstvena aktivnost u području sušenja i parenja drva te industrije furnira i ploča. Uspostavlja se suradnja s privredom i neposredno u praksu prenosi teoretsko znanje i stručno iskustvo u cilju razvoja i unapređenja drvne industrije, pa nastaje velik broj elaborata o rekonstrukciji, idejnih i glavnih projekata, ekspertiza i recenzija o rekonstrukcijama i investicijskim programima. Posebno je bogata izdavačka djelatnost te nastaje udžbenik iz Hidrotermičke obrade drva, Tehnologije furnira i ploča, Tehnologije specijalnih proizvoda iz drva, te Drvnoindustrijski priručnik. Razvija se suradnja između Šumarskog fakulteta i srodnih znanstveno-istraživačkih institucija u zemlji i inozemstvu, uz aktivno učešće na međunarodnim sastancima i simpozijima. Posebno je značajna suradnja s Institut für Holzforschung und Holztechnik Universitat München i sa Institutom za tehnička istraživanja u Finskoj (Valtion Teknillinen Tutkimnslaitos).
  U periodu 1962.-1964. godine prof. dr. sc. Juraj Krpan bio je prodekan Drvnotehnološkog odjela Šumarskog fakulteta, a 1966.-1968. godine dekan Šumarskog fakulteta.
  U periodu 1968.-1969. godine prof. dr. sc. Juraj Krpan bio je pročelnik Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji.

 • period od 1971.-1980. godine
  Period do 1980. godine karakterizira daljnji razvoj područja furnira i ploča te hidrotermičke obrade drva, ali i intenzivan razvoj tehnologije finalnih proizvoda od drva. Katedra se kadrovski razvija što doprinosi daljnjem usavršavanju znanstveno-nastavnih aktivnosti. Katedra se aktivno uključuje u izradu JUS normativa i kreiranje i donošenje Naredbe o obveznom certificiranju ploča iverica. U ovom periodu posebno je značajna daljnja intenzifikacija suradnje s inozemnim institutima i drvnoindustrijskim firmama. Katedra razvija suradnju s Tehničkim univerzitetom i Institutom za drvo u Dresdenu, Državnim tehnološkim institutom u Oslu, Wilhelm Klauditz Institutom u Braunschweigu i Institutom für Fenstertechnik u Rosenheimu.
  U periodu 1976.-1980. godine prof. dr. sc. Zdenko Pavlin bio je prodekan Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta.

 • period od 1981.-1991. godine
  Početak trećeg desetljeća karakterizira izdvajanje određenih predmeta i kadrova iz Katedre za mehaničku preradu drva, planirano razvojnom strategijom i konstituiranje Katedre za finalnu obradu drva. Znanstveno-nastavna aktivnost Katedre usmjerava se isključivo na područje hidrotermičke obrade drva i tehnologije furnira i ploča, a putem projekata u znanstvene aktivnosti uključuju se novi mladi znanstvenici. Predmet Tehnologija furnira i ploča razvija se i nastaju dva predmeta: Tehnologija ploča iz usitnjenog drva i Furniri, furnirske i stolarske ploče. Osnovna smjernica daljnjeg razvoja Katedre i nadalje je suradnja s privredom, a posebno suradnja s inozemstvom putem specijalizacije na institutima, studijskih boravaka, učešća na seminarima i savjetovanjima, posjeta drvnoindustrijskim firmama. U tom razdoblju posebno je značajna suradnja sa University of California at Berkeley i USDA Forest Products Laboratory, internacionalnim centrom za drvo Centro Internazionale Legno, Trieste, te daljnji razvoj suradnje s institutima u Njemačkoj. Živu znanstvenu aktivnost Katedra razvija na istraživanjima u okviru brojnih domaćih i međunarodnih projekata. Rezultat praćenja i aktivnog učešća u razvoju svjetskih trendova u području furnira i ploča i hidrotermičke obrade drva je obogaćivanje kakvoće teorijske i praktične nastave i proširivanje znanstvenih spoznaja iz navedenog područja kroz nove laboratorijske metode, uz primjenu modernije opreme, te opremanje i osposobljavanje osoblja laboratorija drvnoindustrijskih pogona za primjenu najsuvremenijih metoda kontrole kakvoće. U tom periodu počinje se vršiti ispitivanje emisije formaldehida perforatorskom, WKI i komornom metodom, vrše se istraživanja gustoće profila pločastih materijala primjenom gama zraka, vrše se istraživanja gorivosti, intenziteta oslobađanja topline, brzine širenja plamena te primjene kemijskih vatrozaštitnih sredstava. U istraživanju gorivosti primjenjuju se metode ispitivanja gorivosti pomoću indeksa kisika, metoda ognjene cijevi, te Schlüterova metoda. Izuzetno je razvijeno objavljivanje znanstvenih i stručnih radova, a prvi put se u domaćoj literaturi pojavljuje rad o građevinskim pločama s orjentiranim iverjem. Početkom 1981. godine Katedra raspolaže s jednom malom radionicom u koju su postupno instalirani uređaji i oprema za proizvodnju laboratorijskih ploča iverica, furnirskih ploča i furnirskih otpresaka. Instaliranje navedenih uređaja pratilo je i nabavljanje laboratorijskih uređaja i opreme za ispitivanje kemijsko-tehnoloških svojstava sintetskih smola i ostalih komponenata ljepila.
  U periodu 1988.-1990. godine prof. dr. sc. Vladimir Bruči bio je prodekan Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta a prof. dr. sc. Zdenko Pavlin dekan Šumarskog fakulteta.

 • period od 1992.-1997. godine
  Četvrti decenij znanstveno-nastavnog rada Katedre počinje u izuzetno teškim ratnim uvjetima kada se znanstveno-nastavna aktivnost članova Zavoda smjenjivala s ratnim aktivnostima. Pored toga Katedra je kadrovski znatno oslabljena odlaskom mladih asistenata i znanstvenika. 30. rujna 1994. umirovljen je prof. dr. sc. Zdenko Pavlin. Nakon kadrovske obnove, prilagođavanja radu u ratnim uvjetima i poboljšanja materijalne situacije Fakulteta, započinje novi period obnove i razvoja Katedre. Početkom 1993. godine Katedra dobiva na raspolaganje novoizgrađeni prostor u prigradnji kojeg do početka školske godine 1993/94. oprema laboratorijskim uređajima i opremom i pretvara u laboratorij-učionicu za znanstveno-istraživački rad i izvođenje praktične nastave iz predmeta Tehnologija ploča iz usitnjenog drva prema novom programu. U tom periodu domaća drvna industrija ulaže ogromne napore u cilju probijanja na Europsko i Svjetsko tržište te se Katedra intenzivno uključuje u rješavanje problematike kakvoće pločastih materijala u skladu s DIN, EN i ostalim normama zapadnih zemalja. Na temeljima bogatog nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada građenim kroz tri desetljeća, primjernom suradnjom afirmiranih stručnjaka i mladih znanstvenika započinje izgradnja budućeg jakog znanstveno-nastavnog centra Drvnotehnološkog odsjeka. U okviru projektnih zadataka Ministarstva znanosti istražuje se problematika slobodnog formaldehida, a vrše se i brojna ispitivanja i ekspertize za privredu. Krajem 1993. godine pokrenut je rad radionice za ekperimentalne ploče te proizvedena prva laboratorijska ploča iverica u povijesti Šumarskog fakulteta, a potom i laboratorijska furnirska ploča. Od 1994. godine radionica normalno radi za potrebe znanstveno-istraživačkog rada i nastave i u njoj je izrađeno stotinjak eksperimentalnih ploča za potrebe diplomskih i magistarskih radova. Intenzivna izobrazba kadrova i kompletiranje opreme rezultiraju proširenjem istraživačkog područja na istraživanje svojstava drvne sirovine za proizvodnju pločastih materijala te na istraživanje kemijskih sintetskih komponenata ljepila, a posebno na karbamid-formaldehidne smole i parafinske emulzije. Tijekom 1994. godine Katedra organizira Praktikum u kome instalira perforatorski uređaj za ispitivanje formaldehida, opremu za kemijske analize sintetskih smola i ostalih dodataka u ljepilu, te analize formaldehidnih otopina. Godine 1995. stručni tim u sastavu: prof. dr. sc. Vladimir Bruči, odgovorna osoba u stručnom smislu; dipl. ing. Vladimir Jambreković, stručni suradnik; dipl. ing. Mladen Brezović, stručni suradnik, utemeljuju nezavisni Laboratorij za ploče kojeg Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo ovlašćuje kao jedine u Republici Hrvatskoj za atestiranje ploča iverica. Zavod je također intenzivno uključen u kontrolu kakvoće svih pločastih materijala na bazi drva, daje stručna mišljenja, vrši ekspertize, a naročito je osposobljen za rješavanje problematike emisije slobodnog formaldehida pločastih materijala, a stručnjaci zavoda izvršili su izobrazbu kadrova i uveli perforatorsku metodu ispitivanja formaldehida u dvije velike tvrtke proizvođača i korisnika pločastih materijala na bazi drva. Pridruživanjem Katedre za kemijsku preradu drva 1994. godine Zavod dobiva vrsne stručnjake za područje kemizma drva i kemijske prerade drva i veliki kemijski laboratorij. Time su mogućnosti istraživanja proširene na detalje kemijske strukture drva i uspostavljanja veze mehaničke i kemijske prerade drva. Bogata znanstveno-istraživačka suradnja ostvaruje se u okviru projekta Ministarstva znanosti. Znanstvena aktivnost ostvaruje se i na međunarodnom Hrvatsko-Slovenskom projektu. Vrlo snažno razvijaju se istraživanja režima hidrotermičke obrade furnirskih trupaca, te istraživanja mineralnih i toksičnih tvari u furnirima domaćih i tropskih vrsta drva. Pored znanstveno-nastavne djelatnosti aktivira se i izdavačka djelatnost te u tom periodu nastaje niz znanstvenih i stručnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima i zbornicima radova, a sveučilišna literatura obogaćena je izlaskom iz tiska tri knjige: sveučilišni laboratorijski priručnik iz područja problematike formaldehida, sveučilišni udžbenik iz područja ploča iverica i vlaknatica i sveučilišni kemijski priručnik. Pored znanstveno-nastavne djelatnosti članovi Katedre aktivno učestvuju u domovinskom ratu a za zasluge u domovinskom ratu odlikovani su s više odličja i pohvala. I u ratnim uvjetima Zavod nije gubio priključak sa svijetom. Nastavljena je suradnja sa Sveučilištem u Münchenu i Biotehniškom fakultetom u Ljubljani, članovi Zavoda bili su nazočni na savjetovanju (SAD, Pullmann) i sajmovima (Köln), a posebno je razvijena suradnja s velikim brojem Europskih drvnoindustrijskih firmi, a s nekim stranim firmama postoji i ugovorna suradnja. Suradnja s domaćim drvno-industrijskim firmama je također vrlo razvijena, kao i s fakultetom Kemijskog inženjerstva i tehnologije i Građevinskim fakultetom u Zagrebu. Članovi Zavoda ostvaruju primjerenu aktivnost u društvima i udrugama (Hrvatsko šumarsko društvo, Hrvatsko mjeriteljsko društvo, Hrvatsko kemijsko društvo, Hrvatsko ekološko društvo...). Također je ostvarena izuzetna suradnja s Državnim zavodom za normizaciju i mjeriteljstvo. Suradnja je prvenstveno na poslovima certificiranja ploča iverica za opću uporabu i građevinarstvo, a u posljednje vrijeme u okviru tehničkog odbora TO 89 Furniri, ploče i drvni poluproizvodi. Osnovna smjernica Zavoda je prihvaćanje izvornih ISO normi za furnire, ploče i drvne poluproizvode, usklađivanje propisa, dodatna izobrazba kadrova, kompletiranje opreme te ustrojstvo Laboratorija za atestiranje ploča iverica prema EN 45000, odnosno ISO 9000. Paralelno s pripremom normativa i usklađivanjem propisa vrši se i uređenje laboratorija, te je početkom 1998. godine planirano otvaranje nove ispitne stanice Laboratorija za atestiranje ploča iverica prema Europskim normama. Također su nabavljena dva laboratorijska uređaja, spektrofotometar i plinski kromatograf neophodni za analize vodenih otopina, posebno formaldehidnih, odnosno za istraživanja lignosulfonata u crnom lugu, te iznalaženja mogućnosti uporabe komponenata crnog luga u svrhu proširenja integralnog iskorišćenja drvne tvari. Od 22. travnja 1997. godine član je tehničkog odbora TO 89 Furniri, drvne ploče i drvni poluproizvodi u okviru Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

 • period od 1998.-2003. godine
  Od 01. siječnja 1998. godine Zavod za ploče i kemijsku preradu drva dobiva predmete Hidrotermička obrada drva i Tehnologija masivnog drva, s mladim, perspektivnim znanstvenicima čime je stvorena snažna jezgra za intenzivan razvoj matičnih drvno-tehnoloških disciplina. U predavačkim aktivnostima te radu s mladim znanstvenicima na edukaciji i usavršavanju sudjeluje i prof. dr. sc. Marijan Brežnjak. Godine 1998. prof. Brežnjak dobiva Povelju Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za osobit prinos razvoju i promicanju šumarske nastave i znanosti u Republici Hrvatskoj. Dana 30. rujna 1998. godine u mirovinu odlazi doc. dr. sc. Franjo Penzar. Godine 1999. prof. Brežnjak dobiva Zahvalnicu časopisa Drvna industrija. Tijekom 1999. godine iz Zavoda odlazi mr. sc. Neven Bujas a 01. studeni 1999. godine u Zavod dolazi Alan Antonović, dipl. ing. kao mlađi asistent iz predmeta Kemija drva, Kemijska prerada drva i Polimerni materijali. 16. svibnja 2000. godine prof. dr. sc. Marijan Brežnjak odlukom Zagrebačkog sveučilišta izabran je u akademsko zvanje "Professor emeritus"; Znanstveno nastavno vijeće Šumarskog fakulteta u Zagrebu donijelo je Odluku, kojom mu se povjerava dodiplomska nastava iz predmeta Pilanska prerada drva. Tu je nastavu, kroz tri godine, održavao do kraja školske godine 2003/2004. Dana 30. rujna 2000. godine u mirovinu odlazi prof. dr. sc. Vladimir Bruči. Tijekom 2000. godine iz tiska izlazi Priručnik za tehničko suštenje drva autora dr. sc. Stjepana Pervana. Rješenjem DZNM-a od 09. travnja 2001. godine Laboratorij za ploče i nadalje ostaje jedini laboratorij u Republici Hrvatskoj ovlašten za certificiranje ploča iverica. Stručni tim sačinjava voditelj laboratorija dr. sc. Vladimir Jambreković te stručni suradnici dr. sc. Mladen Brezović, mr. sc. Josip Ištvanić, mr. sc. Jaroslav Kljak te Alan Antonović, dipl. ing. Nastavlja se intenzivna suradnja s DZNM-om u normizaciji te je travnja 2001. godine dr. sc. Vladimir Jambreković imenovan za predsjednika tehničkog odbora TO 89 Furniri, drvne ploče i drvni poluproizvodi a dr. sc. Mladen Brezović i mr. sc. Jaroslav Kljak za predsjednike pododbora. Godine 2002. oprostili smo se od prof. dr. sc. Vladimira Sertića. U Zavodu se osobito intenzivna aktivnost odvija na usavršavanju i napredovanju mladih znanstvenika s obzirom da Zavod nema niti jednog nastavnika u biotehničkom području. Od 22. kolovoza 2002. godine članovi Zavoda rade na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije pod nazivom Drvne ploče sa smanjenim udjelom slobodnog formaldehida. Od 01. studeni 2002. godine intenzivne su aktivnosti članova Zavoda na projektu Kontrole sušioničkih kapaciteta potpisanog između GIU Croatiadrvo, HGK, Hrvatskih šuma i Šumarskog fakulteta. Zavod ostvaruje suradnju sa Šumarskim fakultetom u Skoplju i Sofiji a počinju i prvi kontakti sa univerzitetima u Poljskoj, Slovačkoj, Njemačkoj i Turskoj. U poslovima certificiranja ploča iverica i kontrole kvalitete drvnih materijala odvija se suradnja s brojnim tvrtkama Europe i svijeta. Tijekom 2003. godine mr. sc. Alan Antonović bio je na specijalizaciji u Sloveniji (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo). Od 30. svibnja 2003. godine dr. sc. Mladen Brezović i dr. sc. Stjepan Pervan imenovani su za članove Uredničkog odbora časopisa Drvna industrija a dr. sc. Stjepan Pervan je postao i tehnički urednik Časopisa.. Članovi Zavoda sudjeluju u povjerenstvima za izradu novih studijskih programa za studij u Zagrebu i dislocirani studij u Virovitici.

 • period od 2004. godine
  Iako je period od 2004. godine do danas bio izuzetno bogat događanjima potrebno je istaknuti ono najvažnije za opstanak i razvoj zavoda. Dana 16. srpnja 2005. godine, nakon uspješno održanih nastupnih predavanja dr. sc. Vladimir Jambreković, dr. sc. Mladen Brezović i dr. sc. Stjepan Pervan postali su novi docenti, čime je Zavod dobio tri mlada nastavnika. Od 2004. godine Zavod ulazi u period potpune afirmacije a gotovo da i nema aktivnosti vezanih za drvnotehnološku struku u kojima nastavnici ovog Zavoda ne sudjeluju. U ožujku 2004. godine Laboratorij za ploče (LAP) Zavoda za ploče i kemijsku preradu drva postao je osnivač i punopravni član CRO LAB-a, tj. udruge hrvatskih laboratorija. Od 01. studeni 2004. godine dr. sc. Vladimir Jambreković ponovno je imenovan za Pročenika ZIDI u dvogodišnjem mandatu. Osobitu aktivnost članovi Zavoda su pokazali u organizaciji međunarodnih savjetovanja i stručnih skupova te izdavanju zbornika radova. U listopadu 2004. godine otvorena je vrlo značajna suradnja s Innovawood a gost Zavoda bio je generalni tajnik Innovawood gospodin Denis Mc Gowan.
  Od 18. studeni 2004. godine voditelji poslijediplomskih izbornih skupina na Drvnotehnološkom odsjeku su prof. emeritus Marijan Brežnjak (Pilanska obrada drva), doc. dr. sc. Vladimir Jambreković (Tehnologija furnira i ploča), izv. prof. dr. sc. Mihovil Hus (Kemija drva) i doc. dr. sc. Stjepan Pervan (Hidrotermička obrada drva). U lipnju 2005. godine na 2. drvnotehnološkoj konferenciji prof. emeritus Marijan Brežnjak od Zavoda za istraživanja u drvnoj industriji, Centra za promicanje i razvoj drvne industrije i Udruženja drvoprerađivačke industrije dobiva Priznanje za životni doprinos razvoju drvnog sektora. Odlukom Skupštine Akademije šumarskih znanosti od 13. lipnja 2005. godine doc. dr. sc. Vladimir Jambreković izabran je za člana suradnika.
  Od lipnja 2005. godine doc. dr. sc. Mladen Brezović član je Vijeća biotehničkog područja.
  Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi 20. srpnja 2005. godine rješenje kojim se ovlašćuje Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Laboratorij za ploče za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti ploča iverica za opću uporabu i građevinarstvo, a odgovorna osoba je doc. dr. sc. Vladimir Jambreković. U rujnu 2005. godine doc. dr. sc. Mladen Brezović izabran je za voditelja diplomskog studija Drvnotehnološki procesi. Od 20. listopada 2005. godine doc. dr. sc. Mladen Brezović izabran je za Prodekana za znanstveno-istraživački rad. Doc. dr. sc. Mladen Brezović član je Povjerenstva za izradu strategije razvoja Drvnotehnološkog odsjeka, član Povjerenstva za osnivanje međunarodnog znanstveno-istraživačkog centra, član Povjerenstva za izradu statuta Šumarskog fakulteta, član Odbora za promidžbu fakulteta. Novim statutom od listopada 2005. godine Zavod za ploče i kemijsku preradu drva nosi novi naziv - Zavod za tehnologije materijala. U okviru Zavoda utemeljena su i tri laboratorija: Laboratorij za drvne ploče; Laboratorij za hidrotermičku obradu drva i drvnih materijala i Laboratorij za kemiju. Nastavnici Zavoda predaju pet predmeta na dodiplomskom studiju Drvna tehnologija, deset predmeta na dislociranom studiju Drvne tehnologije u Virovitici, šest predmeta na diplomskom studiju Drvnotehnološki procesi, tri predmeta na diplomskom studiju Oblikovanje proizvoda od drva, jedanaest predmeta i tri praktikuma na specijalističkom studiju Tehnologije drvnih materijala. Od 20. listopada 2005. godine predstojnik Zavoda za tehnologije materijala je doc. dr. sc. Vladimir Jambreković. Tijekom 2005. godine mr. sc. Alan Antonović bio je na specijalizaciji u Sloveniji (Nacionalni kemijski inštitut, Ljubljana). Od 14. veljače.2005. godine mr. sc. Alan Antonović postao je rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koordinator akcije COST E-41 „Analytical Tools with Applications for Wood and Pulping Chemistry“ za Hrvatsku. Tijekom 2005. godine ostvarena je dobra suradnja sa Fakultetom šumarstva i drvne tehnologije Mendelova sveučilišta za poljoprivredu i šumarstvo u Brnu, Republika Češka. U okviru Zavoda osnovan je novi specijalistički studij Tehnologija drvnih materijala, čiji voditelj je od 09. veljače 2006. godine doc. dr. sc. Vladimir Jambreković. Pravilnikom (NN 14/06) o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu Zavod za tehnologije materijala ovlašten je od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva kao nadležna institucija za provođenje navedenih poslova. Članovi Zavoda aktivno su uključeni u osnivanje Komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije a dvojica su već postali članovi komore. U tijeku je postupak prihvaćanja znanstveno-istraživačkog programa napravljenog na razini Zavoda sa ukupno pet projekata. U okviru programa predviđene su intenzivne aktivnosti na istraživanju tehnologije novih vrsta drvnih materijala od usitnjenog i utekućenog drva, razvoja i optimizacije novih drvno-kompozitnih materijala uslojene strukture, razvoja hidrotermičkih procesa modifikacijom kemijskih svojstava drva te pilanske tehnologije oblog drva malih dimenzija voćkarica i ostalih vrsta drva. Sistematskim radom i vođenjem brige o budućnosti Zavoda postignuto je da Zavod za tehnologije materijala ima najveći broj (šest) doktora znanosti u biotehničkom području.


Knjiga: Tehnologija obrade drva vodenom parom
Knjiga: Tehnologija obrade drva vodenom parom - Narudžbenica
Rezultati testa 3
Poziv na radionicu mreže DEMOLA koju organiziraju Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske –BICRO i Sveučilište u Zagrebu, a koja će se održati 26. studenog 2013. s početkom u 9:00 sati na Sveučilištu u Zagrebu, Zvonimirova 8.
Predavanje 3
Laboratorij za hidrotermičku obradu drva i drvnih materijala