naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
ZAVODI
arrowZavodi Drvnotehnološkog odsjeka  arrowZavod za namještaj i drvne proizvode

Adresa Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb (IV paviljon/stara zgrada, II kat/lijevo)

Telefon 01 2352 454

Fax: 01 2352 531

e-mail: dcvetan@sumfak.hr


predstojnik zavoda: prof. dr. sc. Ivica Grbac
 
 
 
 
         
 

Povijest zavoda

Zavod za namještaj i drvne proizvode dobio je svoj naziv nakon donošenja novog statuta Šumarskog fakulteta u procesu reformi visokog školstva u Republici Hrvatskoj odnosno Europskoj uniji 2005. godine. Današnji je naziv kao i prijašnji, Zavod za konstrukcije i tehnologiju proizvoda od drva nastao je razvijanjem Katedre za finalnu obradu drva koja pripada najmlađim znanstveno-nastavnim jedinicama Šumarskog fakulteta.

Aktivnosti konstruiranja i tehnologije gotovih proizvoda od drva njegovale su se još pri Katedri za mehaničku preradu drva počevši od njezina osnutka. S vremenom se broj predmeta tog područja povećavao i pojavila se potreba za osnivanjem zasebne katedre, odnosno zavoda. Postupak osnivanja Katedre za finalnu obradu drva pokrenut je 3. studenoga 1978. godine. Katedra je zaživjela 1980. godine, kada je imenovan i njezin prvi predstojnik izv.prof.dr. Boris Ljuljka.

Prve godine rada Katedre (1980.), studij za diplomiranog inženjera obuhvaćao je sljedeće predmete:

 • Konstrukcije proizvoda od drva - S.Tkalec, I.Grbac
 • Površinska obrada drva - B.Ljuljka
 • Tehnologija finalnih proizvoda - B.Ljuljka
 • Tehnologija drvnih proizvoda za građevinarstvo - B.Skračić, H.Milinković
 • Seminar iz izabrane tehnologije - B.Ljuljka
 • Dizajn - M.Rossenberg

 

Na studiju (pogonskog) inženjera smjera proizvodnje namještaja slušali su se kolegiji:

 • Konstrukcije namještaja - S. Tkalec, I. Grbac
 • Tehnika lijepljenja - S. Tkalec, I. Grbac
 • Tehnologija proizvodnje namještaja - B. Ljuljka
 • Površinska obrada - B. Ljuljka
 • Oblikovanje namještaja - M.Rossenberg

 

Sljedećih godina honorarno su nastavnici bili: B. Lapaine (1982-1997.), B. Sinković (1981.-1985.), I. Čižmešija (1981.-1983.), a kao stalni A. Bogner (od 1981.), H.Turkulin (od 1986.), V. Jirouš (od 1987.) i S. Prekrat (od 1992.).

Godine 1995. Katedra za finalnu obradu drva preimenovana je u Zavod za konstrukcije i tehnologiju proizvoda od drva, a njegov je predstojnik ostao prof. dr. sc. B. Ljuljka.

Odlaskom prof. dr. sc. B. Ljuljke u mirovinu, 1. listopada 2002. godine za novog predstojnika imenovan je prof. dr. sc. I. Grbac.

Godine 2005. Zavod za konstrukcije i tehnologiju proizvoda od drva preimenovan je u Zavod za namještaj i drvne proizvode, a njegov je predstojnik ostao prof. dr. sc. I. Grbac.

Na interfakultetskom studiju DIZAJNA od njegova osnivanja nastavu su održavali A. Bogner, I. Grbac, B. Ljuljka i S. Tkalec, a od ak. god. 2014./2015. nastavu izvode I. Grbac i I. Župčić. 

Zavod za namještaj i drvne proizvode danas je brojem zaposlenih članova najveći Zavod Drvnotehnološkog odsjeka. Čine ga devet nastavnika, asistent, stručni suradnik, tehnički suradnik, stolar, tajnica i spremačica.


Sveučilišni priručnik - Kvaliteta i tehnički opisi proizvoda od drva, Svezak I. Opremanje zgrada za odgoj i obrazovanje
Sveučilišni udžbenik - Ojastučeni namještaj
Opće upute za pisanje seminarskog rada (pdf, 43 kB)
Tehničke upute za pisanje seminarskog rada (pdf, 260 kB)
Predložak za pisanje seminarskog rada (doc, 74 kB)
Predložak za pisanje referata (doc, 46 kB)