naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
ZAVODI
arrowZavodi Šumarskog odsjeka  arrowZavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku

Adresa Svetošimunska 25, 10 000 Zagreb

Telefon 01 6666 108

Fax: 01 6666 113


predstojnik zavoda: izv. prof. dr. sc. Željko Škvorc

 

POVIJEST ZAVODA
 
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku djeluje na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u okviru Šumarskoga odsjeka. Slijednik je Katedre za šumarsku genetiku i dendrologiju, osnovane 1. siječnja 1960. godine, nakon što je došlo do osamostaljenja Šumarskoga fakulteta od dotadašnjega Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta. Današnji naziv Zavod dobiva 2004. godine. Predstojnici Zavoda dosad su bili: akademik Mirko Vidaković (1960-1990), prof. dr. sc. Ante Krstinić (1990-1998), prof. dr. sc. Ivo Trinajstić (1998-1999), prof. dr. sc. Davorin Kajba (1999-2004), prof. dr. sc. Jozo Franjić (2004-2008), prof. dr. sc. Marilena Idžojtić (2008-2012), a od ožujka 2012. godine predstojnik je izv. prof. dr. sc. Saša Bogdan.
Temeljni predmeti iz kojih se izvodila nastava tijekom povijesti Zavoda bili su Genetika i oplemenjivanje šumskoga drveća, Dendrologija i Botanika.
Predmet Genetika i oplemenjivanje šumskoga drveća uvedena je 1958. godine, a prvi nastavnik bio je Mirko Vidaković. Od 1966. do 1969. godine u odsutnosti Mirka Vidakovića predmet predaje Ante Krstinić. Profesor Vidaković po povratku iz Pakistana, gdje je boravio kao ekspert FAO-a, opet preuzima nastavu. Od 1975. godine do tragične pogibije 1998. godine predmetni nastavnik bio je Ante Krstinić. Od 1998. do 2007. godine kao nastavnik grupe predmeta iz područja šumarske genetike djeluje Davorin Kajba, a u izvođenju nastave pomagali su mu suradnici, Saša Bogdan i Ida Katičić. Od 2007. godine kao nastavnici u ovom području djeluju Davorin Kajba i Saša Bogdan, dok je Ida Katičić suradnica.
Dendrologija se predaje od osnivanja Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta u Zagrebu 1919. godine. Predmetni nastavnici na ovom predmetu bili su: Antun Levaković (1919-1920), Andrija Petračić (1920-1940), Milan Anić (1940-1949), Boris Zlatarić (1949-1954), Mirko Vidaković (1954-1988) i Želimir Borzan (1988-2005). Josip Karavla bio je od 1969. godine predavač, a od 1976. do 1993. godine viši predavač. Od 2005. godine Dendrologiju i srodne predmete predaje Marilena Idžojtić, a asistenti su Marko Zebec i Igor Poljak.
Botanika je sastavni dio šumarske nastave također od osnivanja Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta u Zagrebu 1919. godine. Na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu Botaniku su predavali od 1919. do 1922. godine Ivo Pevalek (Sistematika bilja) i Vale Vouk (Opća botanika). Od 1922/23. do 1958/59. Ivo Pevalek je predavao Botaniku za agronome i šumare, a od 1958/59. samo studentima Šumsko-gospodarskoga odsjeka Šumarskoga fakulteta. Akademik Pevalek, kao prvi nastavnik Botanike, držao je nastavu na tome predmetu do 1965. godine. Od 1965. godine Botaniku je predavao Ivo Trinajstić, a od 1999. godine nastavnik je Jozo Franjić, a od 2007. godine i Željko Škvorc.
Nakon reforme studija, provedene prema Bolonjskoj deklaraciji na cijelom Sveučilištu u Zagrebu, pa tako i na Šumarskome fakultetu, od akademske godine 2005/06. u okviru novih studijskih programa uvode se novi predmeti, a postojeći djelomično mijenjaju nazive, program i satnicu.
 
 
 
DJELATNICI
 
            Nastavnici i suradnici koji su od osnutka radili na Zavodu su:
Akademik Mirko Vidaković (1924-2002), osnivač i prvi predstojnik Zavoda. Na Fakultetu je radio od 1949. godine do umirovljenja 1990. godine. Bio je redoviti profesor Dendrologije i Genetike s oplemenjivanjem šumskoga drveća. Objavio je preko 200 znanstvenih i stručnih radova, autor je sveučilišnih udžbenika: "Četinjače - morfologija i varijabilnost", "Golosjemenjače" i "Genetika i oplemenjivanje šumskog drveća".
Prof. dr. sc. Ante Krstinić (1936-1998) bio je redoviti profesor Genetike i oplemenjivanja šumskoga drveća. Na Fakultetu je radio od 1966. godine do svoje tragične smrti 1998. godine. Objavio je preko 120 znanstvenih i stručnih radova te udžbenik "Genetika i oplemenjivanje šumskog drveća".
Prof. dr. sc. Ivo Trinajstić (1933) bio je redoviti profesor Botanike. Na Šumarskom fakultetu radio je od 1960. godine do umirovljenja 1999. godine. Objavio je preko 700 znanstvenih i stručnih radova, skripta "Botanika za šumare" i monografiju "Biljne zajednice Hrvatske".
Prof. dr. sc. Želimir Borzan (1940) bio je redoviti profesor Dendrologije. Na Fakultetu je radio od 1961. godine do umirovljenja 2005. godine. Objavio je oko 100 znanstvenih i stručnih radova, a autor je priručnika "Imenik drveća i grmlja".
Mr. sc. Josip Karavla (1929-2008) radio je na Zavodu od 1960. godine do umirovljenja 1993. godine. Bio je viši sveučilišni predavač iz predmeta Dendrologija. Objavio je preko 30 znanstvenih i stručnih radova te 80 hortikulturnih projekata i elaborata.
Mr. sc. Branka Jurković-Bevilacqua (1933) radila je na Zavodu od 1958. godine do umirovljenja 1991. godine. Objavila je preko 20 znanstvenih i stručnih radova, većinom iz područja citogenetike.
Dr. sc. Dario Kremer (1969) radio je na Zavodu od 1997. do 2005. godine kao znanstveni novak na projektu MZOŠ-a "Ukrasna dendroflora u hrvatskom urbanom šumarstvu". Sada radi kao voditelj Farmaceutskoga botaničkog vrta "Fran Kušan" Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Rasadničar u vrtu Zavoda, do umirovljenja 1985. godine, bio je gospodin Milan Samaržija.
Na Zavodu sada radi 15 djelatnika, od kojih su 12 nastavnici, suradnici i znanstvenici. To su: prof. dr. sc. Davorin Kajba, prof. dr. sc. Jozo Franjić, prof. dr. sc. Marilena Idžojtić, izv. prof. dr. sc. Saša Bogdan, izv. prof. dr. sc. Željko Škvorc, dr. sc. Ida Katičić, dr. sc. Marko Zebec, Daniel Krstonošić, dipl. ing. šum., Martina Temunović, dipl. ing. biol., Krunoslav Sever, dipl. ing. šum., Ivana Alešković, dipl. ing. šum. i Igor Poljak, dipl. ing. šum.. Administrativni referent Zavoda je Spomenka Ratkajec, rasadničar Vladimir Mihetec, a spremačica Nada Balšić.
Bibliografija članova Zavoda može se pregledati na portalu www.bib.irb.hr.
 
 
ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA
 
            Od osnutka Zavoda, usporedno s nastavnim aktivnostima, provode se i znanstvena istraživanja. O obimu tih istraživanja najbolje svjedoči broj objavljenih znanstvenih i stručnih radova. Istraživanja su iz sljedećih područja: šumarska genetika, kvantitativna genetika, citogenetika, očuvanje genofonda i istraživanje genetske varijabilnosti šumskih vrsta drveća, oplemenjivanje šumskoga drveća, proizvodnja biomase u kratkim ophodnjama, taksonomija bilja, vegetacijska ekologija, floristika, fiziologija drveća, dendrologija, hortikulturna dendrologija i dr. Istraživanja se većinom provode u okviru domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata.
 
 
PROSTOR I OPREMA
 
            Od osnutka 1960. godine Katedra za šumarsku genetiku i dendrologiju nalazila se u samostalnom prizemnom objektu, okruženom vrtom. Od 2007. godine Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku smješten je u novim prostorijama na oko 1000 m2 gdje se osim ureda nalazi molekularno-biološki laboratorij, knjižnica, dendrološka zbirka (herbarij, zbirka plodova i sjemenki te zbirka izbojaka listopadnih vrsta zimi), dendrološka učionica i učionica za predavanja i vježbe. Knjižnica ima oko 1000 stručnih knjiga i priručnika te znanstvenih i stručnih časopisa. Zavod ima pokusne plohe, plastenik i rasadnik.