naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
ZNANSTVENI I STRUČNI RAD
arrowLaboratoriji Drvnotehnološkog odsjeka  arrowLaboratorij za industrijske sustave

Adresa Svetošimunska 25

Fax: +385 1 235 25 30

Laboratorij  za industrijske sustave

 

Laboratorij  za industrijske sustave je znanstveni, razvojno-istraživački i nastavni centar izvrsnosti Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta, Zavoda za organizaciju proizvodnje. On je izvorište novih ideja, koncepcija i metoda u području proizvodnoga menadžmenta, razvoja, trgovine drvom i drvnim proizvodima, organizacije proizvodnje, proizvodnih i poslovnih procesa, upravljanja proizvodnjom i poslovanjem, te upravljanja kvalitetom i troškovima. Bavi se također i problemima razvoja, istraživanja, projektiranja i transfera novih koncepcija i znanja u tvrtke prerade drva i proizvodnje namještaja. Svoj program rada realizira putem izrade studija, projekata i elaborata. Uz to, obavlja i izravne konzultacije te organizira i obavlja edukativnu djelatnost putem seminara i savjetovanja neposredno u tvrtkama. Laboratorij  za industrijske sustave ima vrlo dobro razvijenu suradnju i consulting sa tvrtkama u preradi drva i proizvodnju namještaja u R. Hrvatskoj i u inozemstvu.  Kao dio Zavoda za organizaciju proizvodnje povezan sa sličnim katedrama (zavodima) u Europi i na taj način brže ostvaruje transfer znanja iz razvijenih svjetskih instituta i fakulteta u domaću preradu drva i proizvodnju namještaja, a u projektnom i edukativnom radu prema potrebi angažira i ugledne hrvatske i inozemne suradnike.