naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
ZNANSTVENI I STRUČNI RAD
arrowLaboratoriji Drvnotehnološkog odsjeka  arrowLaboratorij za drvo u graditeljstvu

Adresa Svetošimunska 25, Stara zgrada I kat desno

Telefon +385 1 2352454

Fax: +385 1 2352531

e-mail: ldg@sumfak.hr


voditelj laboratorija: prof. dr. sc. Hrvoje Turkulin

 

 

 

Laboratorij za drvo u graditeljstvu (LDG) Zavoda za namještaj i drvne proizvode, Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu akreditiran je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitivanje drvenih podnih obloga, površinske obrada drvenih podova, ljepila za drvene podove i odabranih fizikalnih svojstava drva (potvrda Hrvatske akreditacijske agencije br 1175).
 
LDG je ovlašten za radnje početnog ispitivanja u postupku provođenja CE označavanja drvenih podnih obloga (Ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva).
 
Osnovne aktivnosti Laboratorija podrazumijevaju akreditirana i neakreditirana ispitivanja, istraživanja, edukaciju, publiciranje i ekspertize.
 
AKREDITIRANA ISPITIVANJA
• mehanička i fizikalna svojstva
- tvrdoća (HRN EN 1534:2008)
- gustoća (HRN ISO 3131:1999)
- sadržaj vode gravimetrijskom metodom (HRN EN 13183-1:2008)
- sadržaj vode elektrootpornom metodom (HRN EN 13183-2:2008)
- provedba uzorkovanja za ocjenu sukladnosti (HRN EN 14762:2008)
- određivanje dimenzijskih i oblikovnih svojstava (HRN EN 13647:2008)
• estetske značajke svih vrsta drvenih podnih obloga
• površinska svojstva vezana uz CE označavanje podnih elemenata
- određivanje klizavosti drvenih podova – test njihalom (DIN CEN/TS 15676:2008-02)
- određivanje dimenzijske stabilnosti (HRN EN 1910)
• ostala površinska svojstva (osobito lakova) drvenih podova
- debljina filma
- elastičnost
- otpornost na trošenje i udar (HRN EN 13696:2010),
- otpornost površine na kemijska sredstva (HRN EN 13442:2008)
• čvrstoća lijepljenja (HRN EN 14293:2007) ljepila za drvene podne elemente
NEAKREDITIRANE AKTIVNOSTI
• istraživanja i razvoj novih metoda
• edukacija
- seminari za podopolagače
- tehničke konzultacije
- zajedničko uvođenje tvorničke unutarnje kontrole u proizvodnji podnih obloga
• publiciranje – stručna izdanja LDG
• ekspertize

Narudžbenica brošure Parket na podnom grijanju
Područje akreditacije
Održan COST trening "Karakterizacija površine drva primjenom mikrovlačni h ispitivanja tankih listića na Šumarskom fakultetu"