naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
ZNANSTVENI I STRUČNI RAD
arrowLaboratoriji Šumarskog odsjeka  arrowEkološko-pedološki laboratorij

       CJENIK Ekološko - pedološkog laboratorija    

 

 

EKOLOŠKO-PEDOLOŠKI LABORATORIJ

Voditelj laboratorija:

doc. dr. sc. Vibor Roje                   vroje@sumfak.hr

Suradnici:

Prof. dr. sc. Nikola Pernar             npernar@sumfak.hr

Izv. prof. dr. sc. Darko Bakšić       dbaksic@sumfak.hr

Ivan Perković, dipl. ing. šum.         iperkovic@sumfak.hr

Anka Zuber, lab. tehničar

            

Ekološko-pedološki laboratorij moderno je opremljen laboratorij u kojem se izvode laboratorijske vježbe za studente Šumarskog fakulteta u Zagrebu te fizikalne i kemijske analize tla i biljnog materijala.

 

Ekološko-pedološki laboratorij

 

 

 

Terenska istraživanja

Djelatnici laboratorija osposobljeni su za pripremu i izvođenje terenskih pedoloških istraživanja:

- prikupljanje i proučavanje informacija o najnovijim znanstvenim spoznajama tematski povezanim s ciljevima istraživanja

- prikupljanje i proučavanje informacija o lokalitetu ili području na kojem se treba provesti istraživanje

- izrada strategije i plana uzorkovanja tla i/ili biljnog materijala

- izvođenje različitih metoda uzorkovanja (uzorkovanje tla za mjerenje i opis morfoloških parametara, za mjerenje kemijskih i mineraloških parametara, za mjerenje i opis fizičkih parametara i sl.)

 

 

Uzorkovanje šumske prostirke (lijevo) – uzorkovanje tla po genetskim horizontima

 

Studentske vježbe

U laboratoriju se održavaju vježbe za studente slijedećih kolegija:

1.      Pedologija – 1. god. preddiplomskog studija šumarstva;

2.      Pedologija – 1. god. preddiplomskog studija urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša;

3.      Gospodarenje i zaštita šumskih tala – 1. god. diplomskog studija šumarstva (smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem);

4.      Zaštita i gospodarenje s tlom – 1. god. diplomskog studija urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša;

5.      Sanacija degradiranih terena (izborni) – 2. god. diplomskog studija diplomskog studija šumarstva (smjer Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem);

6.      Sanacija degradiranih terena – 2. god. diplomskog studija urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša

 

Izvođenje studentskih vježbi u laboratoriju – kapacitet 16 do 20 radnih mjesta

 

Laboratorijske analize

1.      Priprema uzoraka tla za fizičko-kemijske analize (u skladu s ISO 11464, 1994)

 

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Priprema uzoraka tla za analizu – sušenje, drobljenje (lijevo na slici drobilica za uzorke Retsch SK 100) i skladištenje uzoraka

2.      Određivanje raspodjele veličina čestica (granulometrijskog ili mehaničkog sastava) u mineralnom dijelu tla (u skladu s ISO 11277)

3.      Određivanje raspodjele veličina čestica (granulometrijskog ili mehaničkog sastava) u mineralnom dijelu tla (Internacionalna A i B metoda)

4.      Određivanje udjela vode u uzorcima fizički izmjenjenog stanja tla (u skladu s ISO 11465 i 16586).     

5.   Određivanje udjela vode u uzorcima fizički neizmjenjenog stanja tla – vodno-retencijski kapacitet tla (u skladu s ISO 11461)

6.      Određivanje gustoće krute faze tla (u skladu s ISO 11508)

7.      Određivanje gustoće (obujmene) tla (u skladu s ISO 11272)

-          Određivanje poroznosti tla

-          Određivanje zračnog kapaciteta tla i poroznosti prozračnosti

8.      Određivanje vodno-retencijskih značajki tla (u skladu s ISO 11274)

9.      Određivanje pF- vrijednosti i pF krivulje u rasponu 5-1500 kPa (0,05-15 bar) pomoću tlačnog ekstraktora

10.   Određivanje vodopropusnosti tla (filtracije vode kroz tlo)

 

{C}{C}{C}{C}{C}{C}Analize fizičkih svojstava tla – Određivanje granulometrijskog sastava u mineralnom dijelu tla – Određivanje pF vrijednosti i pF krivulja – Određivanje vodopropusnosti tla

 

11.   Određivanje plastičnosti tla (u skladu s ASTM D4318-10)

12.      Određivanje reakcije tla - pH vrijednost (u skladu s ISO 10390)

13.      Određivanje udjela karbonata u tlu – volumetrijska metoda (u skladu s HRN ISO10693:2004)   

 

Određivanje plastičnosti tla, reakcije tla (pH vrijednosti) i udjela karbonata u tlu{C}{C} {C}{C}{C}

14.  Određivanje udjela organskog i ukupnog ugljika (prema HRN ISO 10694:2004) i ukupnog dušika (u skladu s ISO 13878) suhim spaljivanjem

15.      Određivanje udjela organskog ugljika sulfokromatnom oksidacijom po Tjurinu

 

{C}{C}{C}{C}{C}{C}Određivanje udjela organskog i ukupnog ugljika i ukupnog dušika suhim spaljivanjem na uređaju NC Soil Flash 2000 Thermo

 

16.   Određivanje efektivnog kapaciteta zamjene kationa i stupnja zamjene bazičnih kationa (u skladu s HRN ISO 11260:2004) te zamjenjive kiselosti tla (u skladu s HRN ISO 14254:2004) sve ekstrakcijom s otopinom BaCl2;

17.     Ekstrakcija elemenata u tragovima topljivih u zlatotopci (u skladu s ISO 11466)

18.   Određivanje doze sredstva za kalcizaciju

 

{C}{C}{C}{C}{C}{C}Razaranje uzoraka tla, pripreme ekstrakcija i određivanje elemenata u ekstrakcijama na ICP MS Spektrometru iCAP 6000 Thermo Scientific

 

Popis laboratorijskih uređaja

-         Drobilica za uzorke tla izrađena po narudžbi;

-         Drobilica uzoraka tla Retsch SK 100;

-         Deionizator Werner RO 6 plus;

-         Sušionik Instrumentaria ST-06;

-         Sušionik MRC

-         Digestor DIGIM 15;

-         Digestor DIGIM 18;

-         Vaga ET 1111 Tehtnica 0,01 g;

-         Vaga Ohaus Adventurer Pro AV264 – 0,1 mg

-         Vaga Mettler Toledo semimikroanalitička MS serija – 0,01 mg

-         Magnetska mješalica s grijačem MH 240 MRC;

-         Horizontalna rotacijska mućkalica Vibromax 403 EVT Tehtnica;

-         Rotacijsko-revolucijska mućkalica;

-         Centrifuga Centric 322 A Tehtnica;

-         Sigurnosni ormari za plinove He, O2 i Ar – 2 kom.;

-         Hidrometar set Eijkelkamp za određivanje granulometrijskog sastava tla;

-         Sustav sita s treskalicom Retsch AS 200

-         Zračni piknometar Eijkelkamp;

-         Casagrandeov uređaj

-         Permeametar Eijkelkamp za 10 uzoraka – zatvoreni system;

-         Tlačni ekstraktori s porculanskim pločama za određivanje pF-vrijednosti u rasponu od -5 do -1500 kPa (od -0,05 do 15 bara) s pripadajućim kompresorom Kaeser Premium Compact 160/4;

-         Kalcimetar Eijkelkamp;

-         pH metar Schott;

-         Mikrovalna pećnica (Multiwave 3000 – Anton Paar);

-         UV VIS spektrofotometar Helios Omega Thermo Scientific;

-         Uređaj za određivanje N i C – NC Soil Flash 2000 Thermo;

-         Ormar za rad u atmosferi čistog zraka (Laminar Flow Cabinet ESCO);

-         ICP MS Spektrometer iCAP 6000 Thermo Scientific – Induktivno spregnuta plazma – masena spektrometrija i hladnjak LabTech Smart H150-1500 S;

 

 

 


Cjenik ekološko-podološkog laboratorija