header
naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
O FAKULTETU
dekan
Dekan Fakulteta upravlja Fakultetom, njegov je čelnik i voditelj.
 
Dekan je po svojoj dvogodišnjoj funkciji zadužen za:
  • Predstavljanje i zastupanje Fakulteta
  • Donošenje poslovnih odluka sukladno propisima
  • Predsjedavanje Fakultetskim vijećem i predlaganje dnevnog reda sjednice
  • Provođenje odluka Fakultetskoga vijeća, te odluka Senata i Vijeća područja koja se odnose na Fakultet
  • Predlaganje mjera za unapređenje rada Fakulteta

te je

  • Po položaju član Vijeća područja biotehničkih znanosti
  • Objedinjuje akademsku i poslovnu funkciju Fakulteta
  • Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Fakulteta i Zagrebačkog Sveučilišta.

Dekan po potrebi saziva Dekanov kolegij, koji je stručno i savjetodavno tijelo sačinjeno od: dekan, četiri prodekana, predstojnik Zavoda NPŠO i druge osobe imenovane od dekana.