header
naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
O FAKULTETU
odbori
Fakultet ima:
-         Odbor za praćenje kvalitete nastave
-         Odbor za izbor nastavnika
-         Odbor za studentska pitanja
-         Odbor za izdavačku djelatnost
-         Odbor za promidžbu
 
Odbor za praćenje kvalitete nastave čine: prodekan Šumarskoga odsjeka i prodekan Drvnotehnološkoga odsjeka i predstavnik studenata.
 
Odbor za izbor nastavnika čine: četri nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora, po dva sa svakog Odsjeka.
 
Odbor za studentska pitanja čine: prodekan Šumarskoga odsjeka i prodekan Drvnotehnološkoga odsjeka, tajnik Fakulteta, voditelj studentske referade, predstavnici studenata.
 
Odbor za izdavačku djelatnost čine: prodekani odsjeka, glavni urednici fakultetskih časopisa: Glasnika za šumske pokuse, Drvne industrije i Croatian Journal of Forest Engineering.
 
Odbor za promidžbu promiče i prezentira sve djelatnosti Fakulteta, a čine ga četiri prodekana i druge osobe prema izboru dekana.
 
 
Djelokrug, sastav i način rada Odbora određuje se Odlukom o njihovom osnivanju u skladu s Statutom Šumarskog fakulteta i Statutom Sveučilišta u Zagrebu