header
naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
O FAKULTETU
Digitalni repozitorij Šumarskog fakulteta

Digitalni repozitorij Šumarskog fakulteta osnovan je 22. rujna 2016. na 11. redovitoj sjednici Fakultetsjog vijeća akd. god. 2015./16.

Digitalni repozitorij Šumarskog fakulteta ima zadaću digitalizacije, trajnog pohranjivanja i omogućavanja kontroliranog pristupa znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom zaposlenika i studenata Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U novoosnovanom Digitalnom repozitoriju digitalizirati će se i trajno pohranjivati svi radovi kojima su autori zaposlenici i studenti Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a koji su nastali kao rezultat obrazovnog i istraživačkog procesa na Fakultetu - zavrsšni i diplomski radovi, doktorski radovi, knjige, znanstveni i stručni radovi, nastavni materijali, podaci istraživanja, prezentacije, preprint, radovi, slike, video i audio zapisi, te ostala digitalna građa.

Voditeljica Digitalnog repozitorija je stručna suradnica gđa. Tajana Meštrović, dipl. ing.