header
naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
O FAKULTETU
tajništvo

Štos Ljubica, dipl. iur. - tajnica Fakulteta
tel: +385 1 235 2411
e-mail: ljstos@sumfak.hr  

Nekoksa Snježana - voditelj stručnih tijela i kadrovskih poslova
tel: +385 1 235 2475
e-mail: snekoksa@sumfak.hr  

Vukelić Marija - voditelj javne nabave (pododsjeka u tajništvu)
tel: +385 1 235 2472
e-mail: mvukelic@sumfak.hr  

Viktorija Zeba dipl. iur. - stručni suradnik za pravne poslove 
tel: +385 1 235 2475
e-mail: vzeba@sumfak.hr