naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
STUDIJ
arrowupisi  arrowpreddiplomski studiji

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
ŠUMARSKI FAKULTET
Svetošimunska 25
Zagreb, 8. 9.2016.  
                                         O  B A V I J E S T


O UPISU U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA
AKAD. GOD. 2016/17. (JESENSKI ROK)
ŠUMARSKOGA FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

                                                          
 UPISI ĆE SE PROVODITI SAMO 21. RUJNA 2016. GODINE U VREMENU OD 9,00  DO 13,00 SATI U STUDENTSKOJ REFERADI ŠUMARSKOGA FAKULTETA SOBA O58 - ŽUTA ZGRADA

ZA UPIS JE POTREBNO DONIJETI:

1.)    ORIGINALNU SVJEDODŽBU O DRŽAVNOJ MATURI
2.)    ORIGINALNU POTVRDU O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE
       
       S obzirom da smo  povezani s centralnim OIB sustavom ne treba dostaviti ostalu
       dokumentaciju( rodni list, domovnicu, uvjerenje o prebivalištu.)
       3.) Rodni list dostavljaju samo pristupnici koji su rođeni izvan RH.
4.)POTVRDU O PLAĆENOJ UPISNINI U IZNOSU OD 350,00 KUNA 
(UPLAĆUJE SE NA ŽIRO RAČUN ŠUMARSKOG FAKULTETA SVETOŠIMUNSKA 25 BROJ  IBAN HR092360000-1101340148, 
-POZIV NA BROJ ZA STUDIJ ŠUMARSTVA I URBANOG ŠUMARSTVA   501010
-POZIV NA BROJ ZA DRVNU TEHNOLOGIJU 501011
-POZIV NA BROJ ZA DRVNU TEHNOLOGIJU STRUČNI STUDIJ 50111
5.) DVIJE JEDNAKE FOTOGRAFIJE
6.) STUDENTI KOJI SU BILI UPISANI NA NEKOM DRUGOM FAKULTETU U RH DUŽNI SU PLATITI ŠKOLARINU 3.650,00 KUNA
 
KOMPLET UPISNOG MATERIJALA (INDEKS, MATIČNI LIST, UPISNI LIST,   DOBIJE SE U STUDENTSKOJ REFERADI UZ PREDOČENJE UPLATE O PLAĆENOJ UPISNINI.

SVAKI KANDIDAT PRILIKOM UPISA MORA ZNATI SVOJ UPISNI BROJ.

SVIPRISTUPNICI KOJI OSTVARE PRAVO UPISA NA ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU I NE DOĐU GA UPISATI, ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ĆE ZARAČUNATI OPORTUNITETNE TROŠKOVE ZBOG NEPOPUNJENOG UPISNOG MJESTA KOJI IZNOSI 
 8. 400,00 KUNA( JEDNOGODIŠNJU ŠKOLARINU).

MOLIMO SVE KANDIDATE DA SE PRIDRŽAVAJU TOČNO NAVEDENOG TERMINA UPISA JER SE NAKON TOGA ROKA NEĆE MOĆI UPISATI.                                                                                      

                                                                                     Studentska referada

                                                        -----------

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

ŠUMARSKI FAKULTET

Svetošimunska 25

Zagreb, 11. 7. 2016.

 

 

O  B A V I J E S T

 

O UPISU U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA

 

AKAD. GOD. 2016/17.

 

ŠUMARSKOGA FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

 

                                                          

UPISI ĆE SE PROVODITI OD 19. SRPNJA 2016. DO 22. SRPNJA 2016. GODINE U VREMENU OD 9,00  DO 13,00 SATI U STUDENTSKOJ REFERADI ŠUMARSKOGA FAKULTETA SOBA O58 - ŽUTA ZGRADA.

 

RASPORED UPISA:

 

UTORAK        - 19. 7. 2016.   OD 9-13 SATI   STUDIJ ŠUMARSTVO

SRIJEDA        -  20. 7. 2016.  OD 9-13 SATI  STUDIJ DRVNA TEHNOLOGIJA

ČETVRTAK  -  21. 7. 2016.   OD 9-13 SATI STUDIJ URBANO ŠUMARSTVO

PETAK           -  22. 7. 2016.   OD 9-12  SATI  STRUČNI STUDIJ DRVNA TEHNOLOGIJA

 

 

ZA UPIS JE POTREBNO DONIJETI:

 

1.)ORIGINALNU SVJEDODŽBU O DRŽAVNOJ MATURI

 

2.)ORIGINALNU POTVRDU O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE

S obzirom da će podjela svjedodžbi i potvrda o položenim ispitima državne mature biti kasnije, kandidatima ćemo omogućiti upis uz naknadnu dostavu istih. S obzirom da smo povezani s centralnim OIB sustavom ne treba dostaviti ostalu dokumentaciju ( rodni list, domovnicu, uvjerenje o prebivalištu.)

            Rodni list dostavljaju samo pristupnici koji su rođeni izvan RH.

 

3.)POTVRDU O PLAĆENOJ UPISNINI U IZNOSU OD 350,00 KUNA

 

(UPLAĆUJE SE NA ŽIRO RAČUN ŠUMARSKOG FAKULTETA   

  SVETOŠIMUNSKA 25 BROJ  IBAN HR092360000-1101340148)

- POZIV NA BROJ ZA STUDIJ ŠUMARSTVA I URBANOG ŠUMARSTVA 501010

- POZIV NA BROJ ZA DRVNU TEHNOLOGIJU 501011

- POZIV NA BROJ ZA STRUČNI STUDIJ DRVNE TEHNOLOGIJE 50111

 

4.) DVIJE JEDNAKE FOTOGRAFIJE

 

5.) STUDENTI KOJI SU BILI UPISANI NA NEKOM DRUGOM FAKULTETU U RH DUŽNI SU PLATITI ŠKOLARINU 3.650,00 KUNA

 

KOMPLET UPISNOG MATERIJALA (INDEKS, MATIČNI LIST, UPISNI LIST,   DOBIJE SE U STUDENTSKOJ REFERADI UZ PREDOČENJE UPLATE O PLAĆENOJ UPISNINI.

 

SVAKI KANDIDAT PRILIKOM UPISA MORA ZNATI SVOJ UPISNI BROJ.

 

SVIM PRISTUPNICIMA KOJI OSTVARE PRAVO UPISA NA ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU I NE DOĐU GA UPISATI,  ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ĆE ZARAČUNATI OPORTUNITETNE TROŠKOVE ZBOG NEPOPUNJENOG UPISNOG MJESTA KOJI IZNOSE  8. 400,00 KUNA( JEDNOGODIŠNJU ŠKOLARINU).

 

 

MOLIMO SVE KANDIDATE DA SE PRIDRŽAVAJU TOČNO NAVEDENOG TERMINA UPISA JER SE NAKON TOGA ROKA NEĆE MOĆI UPISATI.

 

 

 

                                                                                              Studentska referada