naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
STUDIJ
arrowupisi  arrowdiplomski studiji

                                        O B A V I J E S T

SVI PRISTUPNICI S RANG LISTA DIPLOMSKOG STUDIJA UPISIVAT ĆE SE U SRIJEDU 5. LISTOPADA 2016. OD 10 DO 13 SATI.

STUDENTSKA REFERADA

                                                                                                       Zagreb, 4. 10. 2016.

Rang liste:

OBAVIJESTI
Natječaj za upis studenata u I. godinu DIPLOMSKOG studija u akad. god. 2016/17.
Upis na diplomski studij u akad. god. 2016/17. - informacije
Upisne kvote za upis u 1. god. diplomskih studija u akademskoj godini 2016./2017.
Odluka o upisu razlikovnih predmeta za dipl. st. Šumarstvo smjer Tehnike ...
Rang lista za upis na diplomski studij: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem 2016/17
Rang lista za upis na diplomski studij: Tehnike, tehnologije i menadžment u šumarstvu 2016/17
Rang lista za upis na diplomski studij: Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša 2016/17
Rang lista za upis na diplomski studij: Drvnotehnološki procesi 2016/17
Rang lista za upis na diplomski studij Oblikovanje proizvoda od drva 2016/17
Povjeravanje nastave: Diplomski studij - Uzgajanje i uređivanje šuma ..., akad. god. 2016/17
Povjeravanje nastave: Diplomski studij - TTM, akad. god. 2016/17
Povjeravanje nastave: Diplomski studij - Urbano šumarstvo ..., akad. god. 2016/17
Povjeravanje nastave: Diplomski studij - Drvnotehnološki procesi, akad. god. 2016/17
Povjeravanje nastave: Diplomski studij - Oblikovanje proizvoda od drva, akad. god. 2016/17
Obavijest studentima viših godina o upisima u više godine studija
Pravilnici i zahtjevi
Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija.....
Dopuna pravila participiranja redovitih studenata ....
Odluka o upisu razlikovnih predmeta za dipl. st. Šumarstvo smjer Uzgajanje ...
Odluka o upisu razlikovnih predmeta za dipl. st. Šumarstvo smjer Tehnike ...
Odluka o upisu razlikovnih predmeta za dipl. st. Urbano šumarstvo ...
Informativni dokumenti
Šumarstvo-Uzgajanje...Izborni predmeti 1. godine
Šumarstvo-Uzgajanje...Izborni predmeti 2. godine
Šumarstvo-Tehnike...Izborni predmeti 1. godine
Šumarstvo-Tehnike...Izborni predmeti 2. godine
Urbano šumarstvo, Izborni predmeti 1. godine
Urbano šumarstvo, Izborni predmeti 2. godine
Drvna tehnologija-Oblikovanje..., Izborni predmeti 1. godine
Drvna tehnologija-Oblikovanje..., Izborni predmeti 2. godine
Drvna tehnologija-Procesi..., Izborni predmeti 1. godine
Drvna tehnologija-Procesi..., Izborni predmeti 2. godine
Upisni list, ak.god. 2015/16