naslovnica o fakultetu studij znanstveni i stručni rad zavodi djelatnici život na šf kontakt
STUDIJ
arrowupisi  arrowposlijediplomski doktorski studiji

Zahvaljujemo na zanimanju za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij!


Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu od akademske godine 2014./2015. ustrojava i izvodi poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija kojim osposobljava doktorande za znanstveno-istraživački rad iz područja biotehničkih znanosti, polja šumarstva (grane: genetika i oplemenjivanje šumskoga drveća, šumarske tehnologije i menadžment, urbano šumarstvo i zaštita prirode, uređivanje šuma, ekologija i uzgajanje šuma, lovstvo te zaštita šuma) i polja drvne tehnologije (grane: drvni materijali, drvnotehnološki procesi, konstruiranje i oblikovanje proizvoda od drva te organizacija proizvodnje).


Postupak upisa na studij započinje prijavom na natječaj koji se za narednu akademsku godinu u pravilu objavljuje u mjesecu lipnju tekuće godine. Natječaj sadržava uvjete upisa i sadržaj upisne prijave. Prijavi se prilaže ispunjeni obrazac za pristupnike (Obrazac DR.-A Prijava na natječaj za upis). 


Pristupnicima koji su završili odgovarajući poslijediplomski magistarski znanstveni studij i stekli zvanje magistra znanosti (mr. sc.) može se odobriti upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij uz mogućnost priznavanja određenoga broja ECTS bodova (Odluka).


Uvjeti upisa na studij i trajanje studija propisani su odredbama Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (6. Poglavlje) i Pravilnikom o doktorskim studijima na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pročišćeni tekst (članci 18. – 28.).


Za dodatne informacije o upisu obratite se na adresu:
VLASTA DVORŠĆAK
Voditeljica studentske referade
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
Svetošimunska 25
10000 Zagreb
e-pošta: vdvorscak01@sumfak.hr
telefon: 01/23 52 400